Nhà bán

    Nhà bán của nhà đất rao vặt, cứ đăng là bán